جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فاریابی، جبرئیل بن محمد

عالم و محدث امامی (قرن 3)

فازاز

منطقه ای در منتهی الیه شمال غربی اطلس میانه مراکش در جنوب فاس و مکناس

فازوغلی

منطقه ای در ساحل نیل آبی در سودان نزدیکی مرز اتیوپی

فاس

شهری در شمال مراکش - معماری

فاسق --> فِسق

فاسی، عبدالرحمان بن عبدالقادر

فقیه و مؤلف مراکشی (قرن11)

فاسی، عمر بن عبدالله

فقیه و مؤلف مالکی مغربی (قرن12)

فاسی، محمّد بن احمد

مورخ مکّی و مولف کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام(قرن8و9)

فاسیه

شاخه ای از طریقت شاذلیه در مراکش (قرن 10)

فاشِر --> دارفور

فاشوده

محافظه و شهری در سودان

فاصله (1)

اصطلاحی در علوم قرآنی

فاصله (2) --> عَرُوض

فاضل، جواد

نویسنده و رمان نویس ایرانی، مترجم نهج البلاغه (قرن14)

فاضل، محمود

نویسنده و مترجم ایرانی (قرن14)