جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غبن

زیان آوردن برکسی در بیع

غُبَیْرا

شهری قدیمی در کرمان

غُجدُوان

روستای بزرگی در شمال بخارا

غُجدوانی، عبدالخالق

از بنیانگذاران سلسله خواجگان (قرن6)

غَدامس

شهری در شمال غربی لیبی

الغدیر

کتابی نوشته علامه امینی در دفاع از شیعه و امامت علی(ع)(قرن14)

غدیر خم

- آبگیری در خُم میان مکه و مدینه، محلی مشهور در تاریخ اسلام و اعلان ولایت حضرت علی علیه السلام (واقعه غدیر) - بحثهای مربوط به متن و سند حدیث غدیر - بررسی آداب و رسوم عیدغدیر در میان شیعیان

غذا

خوردنی که رشد و سلامتی بدن وابسته به آن است. - غذا در میان اعراب عهد جاهلیت - در دوره جاهلی در جنوب عربستان - در اوایل دوره اسلامی - غذا در جوامع سنتی مسلمان

غراب (1)

صورت فلکی کوچکی در نیمکره جنوبی آسمان

غُراب (2) --> کَشتی/کشتی سازی

غُرابیّه

ازغلاة شیعه، از فرق خطابیه

غرانیق، افسانه

افسانه معروفِ آیات شیطانی سوره نجم

غُرَباء

از واحدهای نظامی قشون عثمانی

غرب الاندَلُس

نام جنوبی ترین بخش پرتغال در آثار مورخان و جغرافی نویسان اسلامی

غربالبند --> کولی