جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عنصری، ابوالقاسم حسن بن احمد

از شعرای بزرگ ایرانی (قرن5)

عنعنه --> مصطلح الحدیث

عنقا --> سیمرغ

عنقا، جلال الدین علی

از مشایخ سلسله اویسیه (قرن13)

عنکبوت

جانوری بندپا از رده ی عنکبوتها

عنکبوت، سوره

بیست و نهمین سوره قرآن

عُنیزه

از مهمترین شهرهای جنوب نَجد

عَوّاء

صورت فلکی نیمکره ی شمالی

عواد، کورکیس

از بزرگترین کتابشناسان عرب (قرن14و15)

عوارض

اصطلاح مالیاتی در ایران و عثمانی

عوارف المعارف

اثری درباره تصوف تألیف شهاب الدین سهروردی (قرن5)

عوازم

نام طایفه ای با شعبه های مختلف در کویت و شمال عربستان

عواصم

ناحیه ای مرزی بین سوریه و امپراتوری بیزانس

عوامی لیگ

یکی از دو جریان سیاسی مهم معاصر در بنگلادش که رهبر جنبش استقلال علیه پاکستان بود.

عوانة بن حِکم کلبی

از نخستین مورخان عرب (قرن2)