جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمیریه --> خَطّابیّه

عنّاب

میوه ای با خواص دارویی

عنّابه --> بونه

عنّازیان (بنی عنّاز)

خاندان کرد حاکم بر حلوان، قرمیسین، و دقوقا(قرن4تا6)

عناصر اربعه

اصطلاحی در فلسفه و علوم طبیعی قدیم

عنان، محمد عبدالله

محقق و مورخ معاصر مصری (قرن14و15)

عِنَان النَّاطِفِیَّه

شاعرهء عرب (قرن3)

عنایت

اصطلاحی در عرفان

عنایت، حمید

مترجم و سیاستمدار ایرانی، عضو حزب توده (قرن14)

عنایت الله خان مشرقی

دولتمرد و شاعر فارسی سرای هندی (قرن13)

عنایت الله کنبو

مورخ هندی(قرن11)

عنایت خان (1)

از دیوانیان اورنگ زیب (قرن11)

عنایت خان (2)

از سرداران اورنگ زیب (قرن11)

عَنْبَر

ماده ای خوشبو که از شکم یک نوع ماهی بدست می آید و به عنوان عطر و دارو به کار می رود.

عنبرآباد

شهرستان و شهری در استان کرمان