جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمری (1) --> رُقْبی

عمری (2) --> عثمان بن سعید عمری؛محمد بن عثمان بن سعید عمری

عمری، علی بن محمد --> ابن صوفی، علی بن محمد

عمری، مسجد

از نخستین بناهای دوره اسلامی منسوب به عمر بن خطاب در شهر قاهره

عَمعق بخارایی

شاعر ایرانی (قرن5و6)

عَمْق

دشت و دریاچه ای در شمال غربی سوریه

عمل

اصطلاحی قرآنی (گروه فقه مقاله مستقلی برای این مدخل نخواهد نوشت. حذف مقاله فقه از برنامه دریچه فعلا مقدور نیست)

عمل، حزب

تنها حزب اسلامی مصر و یکی از مهمترین احزاب آن کشور - حزب عمل اردن

عمل الیوم و اللیلة

نوعی کتاب حدیث که حاوی ادعیه و اذکار روزانه حضرت رسول (ص) و وصایای ایشان در این زمینه باشد.

عمل اهل مدینه

یکی از منابع احکام در مذهب مالکی به معنای عملکرد اهالی مدینه

عمل دموکراتیک، حزب

حزبی اسلامگرا در صربستان(قرن14)

عمل صالح

یا "شاه جهان نامه"، کتابی تاریخی از محمد صالح کنبو لاهوری (قرن11)

عمله

خدم و حشم رئیس طایفه و نام تعدادی از طوایف: - عمله لرستان - عمله خوزستان - عمله قشقایی

عَمواس

شهری نزدیک بیت المقدس

عمو اوغلی

شهرت دو برادر ایرانی طراح و بافنده فرش (قرن14) - عبدالمحمد - علی جان