جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن یعیش، حسن بن محمد

فقیه و قاضی زیدی یمنی (قرن8)

ابن یَلَلْبَخْت، عیسی بن عبدالعزیز --> جزولی، ابوموسی عیسی بن عبدالعزیز

ابن یمین فریومدی، امیر فخرالدین محمد

ادیب و شاعر ایرانی (قرن7و8)

ابن یونس --> کمال الدین بن یونس

ابن یونس، علی بن ابی سعید

منجم مصری، صاحب زیج الکبیر الحاکمی (قرن4)

ابن یونُس، علی بن عبدالرحمان

منجم و مؤلف مصری (قرن4)

ابنیه --> بِناء/ بنّایی

اَبو --> کنیه

ابواء

- نام قریه ای میان راه مکه به مدینه - محل دفن آمنه مادر پیامبر اکرم (ص) - محل نخستین غزوه پیامبر

اَبواب الجَنان --> واعظ قزوینی، محمد رفیع

ابواحمد عسکری --> عسکری، حسن بن عبدالله

ابو احمد منجم --> ابن منجم، یحیی بن علی

ابوادریس خولانی --> خولانی، ابوادریس

ابواراکه، آل

از خاندانهای شیعه و از رجال حدیث (قرن1و2)

ابواسامه هروی --> جناده هروی، ابواسامه جنادة بن محمد