جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علیقلی خان افشار --> عادلشاه افشار

علیقلی خان شاملو --> بیگدلی، علیقلی خان

علیقلی خان واله --> واله داغستانی

علی کوچُک --> بگتگینیان

علیگره

شهری در ایالت اوتارپرادش هند

علیگره، نهضت

نهضت تعلیم و تربیتی در هند و نیز ارتقا دهنده نثر و آغاز گر نقد در ادبیات اردو

العلیم

از اسماء الحسنی - مباحث حدیثی و کلامی و فلسفی درباره علم الهی

علیم الدین اول

یا عظیم الدین، سلطان سولو(فیلیپین) و مشهورترین چهره تاریخ عهد اسلامی سولو (قرن12)

علی ماهر پاشا

رجل سیاسی مصری (قرن14)

علی مُتّقی --> متقی هندی، علی بن حسام الدین

علی محفوظ

واعظ و مؤلف ازهری شافعی (قرن14)

علی محمد خان بهادر

مورخ ایرانی الاصل دوره مغولی هند، مؤلف "مرآت احمدی"(قرن12)

علی محمد خان زند

از سرداران زندیه و حاکم بروجرد و بصره (قرن12)

علیمراد خان زند

چهارمین شاه از سلسله زندیه (قرن12)

علی مردان خان

از رؤسا و خوانین ایل بختیاری که پس از قتل نادرشاه براصفهان دست یافت (قرن12).