جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی اصغر بروجردی --> بروجردی، علی اصغر

علی اصغر چشتی

از مولفان و صوفیان شبه قاره(قرن11)

علی اصغرخان اتابک --> امین السلطان، علی اصغر خان

علی اف، حیدر

رئیس جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (قرن14)

علی افقی بیگ

آهنگساز و موسیقیدان لهستانی تبار، و نخستین مترجم کتاب مقدس به زبان ترکی (قرن11)

علی افندی تنبوری

آهنگساز و نوازنده تنبور (قرن 13)

علی اکبر --> علی بن حسین

علی اکبر شاهی

سنتورنواز دوره ناصری (قرن13و14)

علی الاعلی

" شیخ ابوالحسن علی اصفهانی" جانشین فضل الله حروفی؛ بنیانگذار حروفیه (قرن9)

علی الدّوعاجی

طنزنویس تونسی (قرن14)

علی القاری --> قاری، ملا علی سلطان محمد

علی اللهی

از فرقه های افراطی شیعه (غالی) در ایران و کردستان و آناطولی

علی المنصور، علی بن شعبان --> ممالیک (2)

علی امیری افندی

مورخ و عالم ترک (قرن13و14)

علی بابا --> هزار و یکشب