جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَلَمی، محمد بن طیب

شاعر و ادیب مراکشی (قرن12)

علمی بیگ، فانی زاده

روزنامه نگار، شاعر و ادیب ترک (قرن 14)

علمیه، مدرسه

اولین مدرسه در تهران که از طرف انجمن معارف تأسیس شد.

علمیّه، مدرسه

مدرسه علمای اسلامی در عثمانی (قرن 10)

عُلو اِسناد

اصطلاح حدیثی به معنای کم بودن تعداد واسطه در سند حدیث

علوان بن عطیه حموی

صوفی و فقیه (قرن10)

عُلوفه

اصطلاحی در تشکیلات نظامی و اقتصادی عثمانی برای پرداختها

علوله، عبدالقادر

نمایشنامه نویس ، بازیگر و کارگردان الجزایری (قرن14)

علوم اجتماعی

شاخه ای از علوم انسانی - بررسی علوم اجتماعی - علوم اجتماعی و اسلام

علوم حدیثی --> علم الحدیث

علوم قرآنی

اصطلاحی در بارهء دانشهای موجود در قرآن

علوی، بزرگ

نویسنده ایرانی (قرن14)

علوی، حسن بن محمد

نسب شناس مدنی الاصل (قرن4)

علوی، شیخ احمد

مؤسس طریقت علویه که به شعبه درقاویّه شاذلیه وابسته بوده است (قرن12)

علوی، میرزا حسین

فقیه، محدث، حکیم، شاعر. مؤلف "الاُرجوزة فی الفلسفة العالیه"(قرن14)