جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علم الهدی، مرتضی

فقیه و متکلم و ادیب بزرگ امامیه (قرن4و5)

علم الهی --> علم خدا

علم الیقین --> یقین

علم امام

بحث کلامی و حدیثی در مورد علم امام از نظر شیعه

علم باری --> علم خدا

عَلَم خان خریمه

امیر خراسان در دوره افشاری (قرن12)

علم خدا

از صفات ثبوتیهء خداوند - در فلسفه اسلامی

عَلَمدار

عنوانی برای حاملان بیرق یا سنجق (عَلَم)

علمدار مصطفی پاشا --> مصطفی پاشا، بیرقدار

علم رجال --> رجال، علم

علم قاضی

معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی

عَلَم کوه

از کوههای مستقل البرز مرکزی

علموی، عبدالباسط بن موسی

واعظ و مؤلف شافعی (قرن10)

عَلَمی، خاندان

خاندان قدیمی و برجسته مسلمان در اورشلیم که نقش علمی و اجتماعی قابل توجهی داشته اند. (در صورت تصویب این مدخل، مدخل "علمی، سعدالدین"و برخی مدخلهای دیگر ذیل این مدخل می‌اید).

عَلَمی، عبدالسلام بن محمد

پزشک و منجم مغربی (قرن14)