جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن هانی اَندلُسی، محمد

ادیب، نحوی و شاعر اندلسی (قرن4)

ابن هائم، احمد بن محمد

ریاضیدان مصری (قرن8)

ابن هَبّاریَه، ابویعلی شریف الدین

شاعر بغدادی عصر سلجوقی (قرن 5)

ابن هُبَل، علی بن احمد

طبیب و حکیم بغدادی (قرن6و7)

ابن هبنتا

منجم عراقی (قرن4)

ابن هُبَیره

شهرت دو حاکم بغداد در دورهء بنی امیه (قرن1و2): - عمر بن هبیره - یزید بن عمر

ابن هبیره، یحیی بن محمد

وزیر دورهء عباسی، فقیه حنبلی، و مولف کتاب الافصاح عن معانی الصحاح (قرن5و6)

ابن هُذَیْل، علی بن عبدالرحمان

نویسنده و ادیب اندلسی (قرن8)

ابن هذیل، یحیی بن احمد

ادیب، فیلسوف، ریاضی دان و طبیب اندلسی (قرن8)

ابن هَرْمة، ابراهیم بن علی

شاعر اهل مدینه (قرن2)

ابن هرمز --> اعرج، عبدالرحمان بن هرمز

ابن هشام، عبدالله بن یوسف

ادیب، نحوی، فقیه مصری عهد ممالیک (قرن8)

ابن هشام، عبدالملک

مورخ، محدث، ادیب، نحوی و سیره نویس (قرن2و3)

ابن هشام لَخمی

ادیب و لغوی اندلسی (قرن6)

ابن هُمام، محمد بن عبدالواحد

فقیه حنفی، عالم اصول و کلام (قرن9)