جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علاءالدین، برج

بنای تاریخی در ورامین، بجای مانده از دوره سلجوقی(قرن7)

علاءالدین، مسجد

نام دو مسجد در قونیه و نیکده بجای مانده از دوره سلاجقه روم (قرن6)

علاءالدین بخاری --> عبدالعزیز بخاری

علاءالدین بیگ

یا علاءالدین پاشا، فرزند عثمان غازی که در تأسیس و سازماندهی دولت (عثمانی) نقش بسیاری داشت (قرن8)

علاءالدین تبریزی

از استادان خطوط ششگانه ( قرن10)

علاءالدین تومنانگا ری گوکانا

حاکم سلسله‌ گوا در سولاوسی جنوبی در اندونزی و اولین حاکم این سلسله که به اسلام گروید و به گسترش آن در سراسر جنوب اندونزی کمک کرد (قرن11).

علاءالدین حسن بهمنی

مؤسس سسله بهمنیان دکن (قرن8)

علاءالدین حسین جهانسوز --> غوریان (1)

علاءالدین رعایت شاه قهّار .

فرزند علی مغایات، مؤسس حکومت آچه در سواحل شمالی سوماترا، که جایگاه بین المللی این حکومت را به عنوان قطب شرقی ائتلاف ضد پرتغالی شکل داد(قرن10)

علاءالدین رومی --> جمالی، علی بن احمد

علاءالدین سمرقندی، محمد بن احمد

فقیه حنفی و متکلم ماتریدی ماوراء النهری (قرن6)

علاءالدین عطار --> بخاری، علاءالدین محمد بن محمد

علاءالدین علی چلبی --> واسع عَلیسی

علاءالدین محمد

نقیب اصفهان در عهد شاهرخ (قرن9)

علاءالدین محمد بن تکش --> خوارزمشاه، علاءالدین محمد