جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عقل

از مراتب نفس انسان - در کلام - در فقه - در فلسفه - در قرآن و حدیث

عقلای مجانین

اصطلاحی عرفانی

عقل فعال

اصطلاحی در فلسفه، آخرین عقل از عقول طولی و مدیر عالم مادی

عقل و عشق

اصطلاحی عرفانی - عنوانی مشترک برای برخی آثار عرفانی

عقوبات --> عذاب؛حدّ / حدود

عقود اَنامل --> حساب، علم

عقیق (1)

نوعی سنگ زینتی

عقیق (2)

نام چند وادی در عربستان، معروفترین آنها دره ای در غرب مدینه

عقیقه

رسم قربانی در روز هفتم تولد کودک

عقیقی، احمد بن علی

محدث کوفی (قرن3)

عقیقی، علی بن احمد

از بزرگان علمای امامیه، محدث و مؤلف (قرن3)

عقیقی، یحیی بن حسن

عالم امامی (قرن3)

عُقیل

1. قبیله ای در نجد، 2. عقیل/ عقیلات، قبیله ای کاروانسالار بین بغداد و سوریه در دوره عثمانی

عقیل بن ابی طالب

برادر بزرگتر حضرت علی (ع) عالم به انساب و مفاخر عرب (قرن1)

عُقَیْل بن خالد

محدث (قرن2)