جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَفرین --> عاصی، رود

عفلق، میشل

نظریه پرداز، متفکر و فعال سیاسی مسیحی سوری،از سران حزب بعث عراق (قرن14)

العَفُوّ

از اسماء الحسنی

عفو

اصطلاحی قرآنی به معنای بخشش

عفیف، شمس سراج --> شمس سراج عفیف

عفیف الدین تلمسانی --> تلمسانی، عفیف الدین سلیمان بن علی

عفیفة بنت احمد

بانوی محدثه (قرن6و7)

عفیفی، ابوالعلا

مؤلف کتب صوفیه، شارح فصوص، استاد فلسفه دانشگاه کمبریج (قرن14)

عفیفی، عبدالله

شاعر و مؤلف مصری (قرن14)

عُقاب

از صورتهای فلکی نیمکره شمالی؛ نیز یکی از پرندگان بزرگ شکاری

عِقاب،‌ جنگ

از جنگهای مسلمانان و مسیحیان بر سر اندلس در سال 609 هجری

عقاب بلا بیان

قاعده‌ای فقهی

عقّاد، عباس محمود

روزنامه نگار، اندیشمند، شاعر و منتقد ادبی مصری (قرن14)

عِقاد، مصطفی

کارگردان سوری فیلم "محمد رسول الله"(قرن14)

عَقار

مال غیرمنقول، اصطلاحی حقوقی به مفهوم قطعه زمین