جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَسّال، محمد بن احمد

محدّث، مفسر، مورخ، فقیه و عالم علم قرائت (قرن3و4)

عَسْجَدی، عبدالعزیز بن منصور

شاعر ایرانی (قرن5)

عُسر و حَرَج

اصطلاح فقهی و حقوقی

عَسَس

داروغه، نگهبان شب در شهرهای اسلامی

عَسْقَلان

شهری در جنوب فلسطین

عسقلانی، ابن حجر --> ابن حَجر عَسقلانی

عسقلانی، عزالدین

فقیه و مورخ حنبلی (قرن9)

عسکر مُکْرَم

اردوگاه و شهر سابق در نزدیکی اهواز

عسکری

عضوی از طبقه نظامی حاکم متمایز از رعایا که «برات» سلطانی به دست داشتند و در برابر مالیات و محاکم از موقعیت خاصی برخوردار بودند.

عسکری، ابوهلال --> ابوهلال عسکری

عسکری، امام حسن

امام یازدهم شیعیان

عسکری، حسن بن عبدالله

محدّث و عالم زبان و ادبیات عرب (قرن3و4)

عسکری، علی بن سعید

محدّث و مؤلف (قرن3)

عسکری موزه

موزه ای نظامی در شهر استانبول که سلاحهای قدیمی عثمانی در آنجا نگهداری می شود.

عسگراولادی، حبیب الله

از چهره ها و فعالان سیاسی، مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی (قرن14و15)