جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَرَض

اصطلاحی در علم کلام

عَرْض (1)

اصطلاحی در نجوم و ریاضیات

عَرْض (2)

اصطلاحی دیوانی با کاربردهای مختلف: - عرض حال - دیوان عرض - عرضگاه - عرض نامه

عَرْض (3)

اصطلاحی عام به مفهوم مقایسه احادیث و رساندن آنها به تأیید استاد

عرض (اصطلاحی در جغرافیا) --> نقشه جغرافیایی

عرض مفتاح نجوم

کتابی مهم در هیئت، منسوب به هرمس حکیم

عَرَض و عَرَضی

اصطلاح فلسفی و منطقی

عُرْضی، عمر بن عبدالوهاب

مفتی شافعی حلب (قرن10و11)

عُرْضی دمشقی، مؤیدالدین

منجّم، معمار و مهندس شامی (قرن7)

عرعر --> حدود الشَّمالیه

عرف

اصطلاحی به مفهوم انجام دادن اموری که از نظر اجتماعی مورد قبول عامه است و از دیرباز در اثر تکرار تبدیل به هنجار شده است.

عرفات

دشتی در نزدیکی مکه و یکی از مواقف حج

عرفات العاشقین و عرصات العارفین

تذکرة الشعرایی تألیف تقی الدین اوحدی به زبان فارسی (قرن10و11)

عرفان

از شاخه های علوم اسلامی

عرفان، حسن

نویسنده و مترجم تاجیک (قرن13و14)