جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عدد الائمه

روایتی از پیامبر درباره تعداد امامان

عدس

گیاهی از تیره پروانه داران که دانه های آن از اقسام بنشن است.

عدل

از اصول مذهب شیعه - مباحث کلامی - مباحث اجتماعی

العدل

از اسماء الحسنی

عدل، یحیی

پزشک ایرانی، بنیانگذار جراحی نوین در ایران (قرن14)

عدلیه (1)

سازمان دولتی مسوول رسیدگی به امور حقوقی و عدلی، محاکم و تمام تأسیسات وابسته به آنها

عدلیه (2) --> معتزله

عدم

اصطلاح فلسفی مقابل وجود (گروه عرفان برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت و تنها گروه ناظر خواهد بود، اما فعلا امکان حذف مقاله عرفان از برنامه دریچه وجود ندارد. 26/1/92)

عدم تعهد، جنبش

جنبشی مرکب از جمعی از رهبران کشورهای جهان سوم (تیتو، جمال عبدالناصر، نهرو و...) به منظور جلوگیری از استعمار و حفظ استقلال

عدم و ملکه --> تقابل

عدم همکاری، جنبش

جنبشی به رهبری گاندی در هند مبنی بر عدم همکاری با انگلیسی ها

عَدَن

پایتخت جمهوری خلق یمن

عَدْن

نامی که به برترین جایگاه بهشت و نیز جاهای مختلف آن داده شده است. - در قرآن

عدنان

نیای قبایل شمالی عرب

عدنان عَین زَربی، ابونصر

طبیب و منجم مسلمان (قرن6)