جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عثمان دوم

پادشاه عثمانی، فرزند سلطان احمد اول (قرن11)

عثمان زاده احمد تائب

ادیب، شاعر و مورخ عثمانی (قرن12)

عثمان ساری وللی

شاعر ترک (قرن13و14)

عثمان سوم

پادشاه عثمانی (قرن11و12)

عثمان نوری ارگین --> اِرگین، عثمان نوری

عثمانی، حکومت

از قدرتمندترین حکومتهای اسلامی در غرب جهان اسلام(قرن7تا14) - هنر و معماری

عثمانی، علی بن خضر

عالم حساب و فرائض اهل سوریه (قرن5)

عثمانیه

فرقه سیاسی با محوریت مخالفت با علی بن ابی طالب که بر حدیث اهل سنت تاثیر گذاشتند (قرن1-4).

عثمانیه، دانشگاه

دانشگاهی در حیدرآباد که در 1918 تاسیس شد. - کتابخانه دانشگاه عثمانیه

عثمانی های جوان

سازمانی سیاسی در ترکیه به رهبری نامق کمال

عثمانی هندی، تاج الدین بن زکریا

شیخ طریقت نقشبندیه (قرن11)

عجّاج

عبدالله بن روبه،از شعرای عرب (قرن1)

عَجارِده

از فرق خوارج

عجالی، مختار بن محمود

مؤلف معتزلی، مؤلف الکامل فی الاستقصاء (قرن6)

عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار --> جبرتی، عبدالرحمان