جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عثمان اول

اولین فرمانروای عثمانی (قرن8)

عثمان بن ابی العاص

صحابی و از فاتحان صدر اسلام (قرن1)

عثمان بن حُنَیْف

صحابی، حاکم سواد و بصره و از یاران علی (ع)(قرن1)

عثمان بن سعید عمری

از نوّاب امام زمان (ع) (قرن3)

عثمان بن سند بصری

مورخ، ادیب و شاعر عراقی (قرن12و13)

عثمان بن عفان

سومین خلیفه از خلفای راشدین (قرن1)

عثمان بن عمر تیمی

قاضی مدینه (قرن2)

عثمان بن عیسی

از اصحاب امام رضا (ع)(قرن2)

عثمان بن مرزوق

مؤلف و فقیه حنبلی (قرن6)

عثمان بن مَظعون

صحابی (قرن1)

عثمان پازار

شهر کوچکی در بلغارستان مرکزی

عثمان پاشا، یِگن

وزیر و فرمانده عثمانی در مجارستان (قرن11و12)

عثمان پاشا ازدمیر اوغلو

صدراعظم عثمانی و فرمانده جنگهای عثمانی با صفویان (قرن10)

عثمان حمدی بیگ

نقاش و باستانشناس ترک (قرن13)

عثمان دان فودیو

صوفی و اصلاح طلب و بنیانگذار دولت اسلامی در نیجریه (قرن12و13)