جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عتق

اصطلاح فقهی و قرآنی

عُتقی، محمد بن عبدالله

مورّخ اهل افریقیه (قرن4)

عَتک

دره ای در نجد

عَتَمه --> نماز شب

عُتَیْبَة بن مِرْدَاس

شاعر هجوگوی دوره جاهلی

عَتیبه / عُتیبه

قدرتمندترین طایفه عربستان در منطقه ای مابین حجاز تا نجد

عُتَیبه، بحر

دریاچه و منطقه حاصلخیزی در نزدیکی دمشق در سوریه

عُتَیبی، جُهَیمان

مدعی مهدویت در 1979 و اشغالگر مسجدالحرام (قرن14)

عَتیرَه --> قُربانی

عتیق، مسجد

از مساجد شیراز مربوط به دوره عمرو لیث صفاری(قرن3)

عتیق علی پاشا --> علی پاشا خادم (1)

عتیقی تبریزی، جلال الدین

شاعر و عارف ایرانی (قرن8)

عَثْر

- کوهی در نزدیکی تباله - ناحیه ای در جنوب یمن - بندر - ناحیه کوچکی در راه عدن - مکه

عَثلیث

بندری قدیمی در فلسطین

عثمان آباد

شهری در ایالت ماهراشترا در هند