جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبد بن حُمَید

حافظ حدیث ماوراءالنهری (قرن3)

عبد رحمانیه

حافظ حدیث و مورّخ (قرن4و5)

عَبْدَری، بیبش بن محمد

قاضی و محدّث (قرن6)

عَبدری، محمد بن محمد

مؤلف سفرنامه "الرسالة المغربیه" (قرن7)

عبدریه

"سیده بنت عبدالغنی"، بانوی خوشنویس اهل غرناطه(قرن7)

عبد شمس بن عبد مناف

پدر بنی شمس شاخه بزرگی از قبیله قریش

عبدک صوفی

نخستین کسی که به نام صوفی شهرت یافت (قرن3)

عبدلانی، عبدالقادر بن عبدالله

فقیه و از علما و عرفای قادری (قرن12)

عبد مناف بن قصی

نیای سوم حضرت پیامبر (ص)

عَبْدوسی، عبدالله بن محمد

فقیه مالکی مغربی (قرن9)

عبدویی، ابوحازم

محدث ایرانی (قرن4و5)

عبده، محمد

مفتی اعظم مصر و نویسنده کتب فقهی و کلامی (قرن13و14)

عبدُه الحَمولی

موسیقی دان و خواننده مصری (قرن13و14)

عبده بروجردی، محمد

مجتهد، فقیه، نویسنده و استاد مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و دانشکده حقوق دانشگاه تهران (قرن14)

عبدی

مورّخ عثمانی (قرن12)