جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن عباس

صحابی، پسر عموی پیامبر(ص)، فقیه، مفسر و محدّث (قرن1)

عبدالله بن عبدالعزیز --> خراسانیان

عبدالله بن عبدالقادر

اولین نویسنده نوین ادبیات مالایایی (قرن12و13)

عبدالله بن عبدالمطلب

پدر پیامبر (ص)

عبدالله بن عبدالملک بن مروان

از سرداران جنگ با رومیها (قرن1)

عبدالله بن عبدالواحد حفصی --> حفصیان

عبدالله بن عُبید انیسی

منجّم عهد عباسیان (قرن2)

عبدالله بن عتیک

صحابی پیامبر(ص) و سردار سریّه ای به همین نام (قرن1)

عبدالله بن عطاء مکّی

فقیه، تابعی و از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) (قرن1و2)

عبدالله بن عطیّه --> ابن عطیه، عبدالله

عبدالله بن علقمه --> عبدالله بن ابو اوفی

عبدالله بن علی

عموی سفاح و منصور عباسی و سرداری که در تأسیس خلافت عباسی سهم مهمی داشت (قرن2)

عبدالله بن عمر بن خطاب

صحابی و راوی حدیث، فرزند خلیفه دوم(قرن1)

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز

پسر عمر دوم و والی عراق (قرن2)

عبدالله بن عمرو بن عاص

صحابی و از فرماندهان معاویه در جنگ صفین(قرن1)