جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالله بن جحش

صحابی و از شهدای جنگ احد (قرن1)

عبدالله بن جُدعان

از اشراف قریش (قرن1)

عبدالله بن جعفر افطح

فرزند امام جعفر صادق (ع)(قرن 2)

عبدالله بن جعفر بن ابوطالب

برادرزاده حضرت علی (ع) و صحابی (قرن1)

عبدالله بن حارث هاشمی

محدّث، صحابی، و نخستین قاضی در اسلام (قرن1)

عبدالله بن حسن

مشهور به "عبدالله محض" بزرگ علویان (قرن1و2)

عبدالله بن حسن بن علی

فرزند امام حسن (ع) که در کربلا شهید شد (قرن1)

عبدالله بن حسین

"عبدالله اول"، پادشاه هاشمی اردن (قرن13و14)

عبدالله بن حَمْدان

مؤسس سلسله حمدانیان (ق��ن3و4) (مقاله با توجه به مقاله حمدانیان بررسی شود، بیش از یک ستون درباره فعالیت سیاسی عبدالله بن حمدان مطلب آمده است )

عبدالله بن حمزه --> منصور بالله، عبدالله بن حمزه

عبدالله بن حنظله

رهبر شورشیان مدینه علیه یزید اول (قرن1)

عبدالله بن خازم سُّلمی

والی خراسان (قرن1)

عبدالله بن ذَکْوان --> ابوالزّناد، عبدالله بن ذَکْوان

عبدالله بن رِواحه

صحابی و از فرماندهان جنگ موته (قرن1)

عبدالله بن رؤبة --> عجّاج