جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالقادرخان، میرزا محمد

مورخ افغانی، صاحب "اویماق مغول" (قرن13)

عبدالقادر غیبی مراغی --> مراغی، عبدالقادر بن غیبی

عبدالقادر فاسی --> شاذلیه؛فاسیه

عبدالقادر گیلانی

صوفی، واعظ و فقیه، بنیانگذار طریقت قادریه (قرن5و6) - عبدالقادر گیلانی، مجموعه؛ شامل مدرسه و تکیه در محله باب الشیخ بغداد

عبدالقادر مغربی --> مغربی، عبدالقادر

عبدالقاهر بغدادی --> بغدادی، عبدالقاهر

عبدالقاهر جرجانی --> جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمان

عبدالقدوس گنگوهی --> گنگوهی، عبدالقدوس

عبدالقیس

قبیله بزرگ عرب که در حوالی بحرین می زیستند و از زمان حضرت رسول (ص) اسلام آورده بودند.

عبدالکریم افندی، بُخوری زاده

صوفی، شاعر و موسیقیدان ترک (قرن12)

عبدالکریم امرالله

یا "حاجی رسول"، معلم، نویسنده و اصلاحگر برجسته‌ اندونزیایی (قرن13و14)

عبدالکریم بخاری

مورّخ، سیّاح و وقایع نگار ایرانی (قرن13)

عبدالکریم بن عَجْرَد --> عَجارِده

عبدالکریم جیلی --> جیلی، عبدالکریم

عبدالکریم خوارزمی

خطاط و شاعر ایرانی (قرن9)