جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالرشید جونپوری

صوفی و عالم برجسته هندی (قرن 11)

عبدالرشید دیلمی

خطاط و شاعر ایرانی (قرن11)

عبدالرضا خان ابراهیمی --> شیخیّه (1)

عبدالرضا خان بافقی

"امیرموید" قائم مقام قدرتمند حاکم یزد در دوره قاجار (قرن13)

عبدالرئوف فطرت --> فطرت، عبدالرئوف

عبدالسلام، شادی

کارگردان پیشرو مصری (قرن14)

عبدالسلام، محمد

فیزیکدان پاکستانی، برنده جایزه نوبل فیزیک (قرن14)

عبدالسلام بن رغبان --> دیک الجنّ

عبدالسلام بن مشیش

یکی از بارزترین نمایندگان تصوف در مراکش (قرن7)

عبدالسلام عارف

دومین رئیس جمهوری عراق (قرن14)

عبدالصبور، صلاح

شاعر منتقد، نمایشنامه نویس، مترجم و روزنامه نگار مصری ( قرن 14)

عبدالصمد پَلِمبانی

عالم و متصوف مالزیایی منسوب به طریقت سمّانیه (قرن12)

عبدالصمد شیرازی

نقاش و خطاط ایرانی تبار دربار همایون شاه در هند(قرن10و11)

عبدالصمد همدانی --> همدانی، عبدالصمد

عبدالعزیز

سی و دومین سلطان عثمانی (قرن13)