جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالرحیم خوارزمی

شاعر و خطاط ایرانی (قرن9)

عبدالرحیم دماوندی --> دماوندی، عبدالرحیم

عبدالرحیم عنبرین قلم

خطاط هندی (قرن10و11)

عبدالرزّاق

نام دو هنرمند دورهء صفوی - مینیاتوریستی در هرات (قرن9) - خطاط دربار شاه عباس اوّل در اصفهان (قرن10و11)

عبدالرزاق اورنگ آبادی --> مآثرالامرا

عبدالرزاق باشتینی --> سربداران

عبدالرزاق بن حسین

معروف به "تون عبدالرزاق"، از فعالان برجسته سیاسی و نخست وزیر مالزی (قرن14)

عبدالرزاق بیگ دنبلی --> مفتون دنبلی

عبدالرزاق سمرقندی

"کمال الدین عبدالرزاق بن اسحاق" مورّخ و منشی ایرانی در عهد تیمور، مولف مطلع السعدین و مجمع البحرین (قرن9)

عبدالرزاق سنهوری --> سنهوری، عبدالرزاق بن احمد

عبدالرزاق صنعانی --> شیخ صنعان

عبدالرزاق کاشانی --> کاشانی، عبدالرزاق

عبدالرزاق لاهیجی --> لاهیجی، عبدالرزاق

عبدالرشید ابراهیموف

نخستین نماینده ترکهای مسلمان روسیه، روزنامه نگار پان اسلامیست (قرن13و14)

عبدالرشید تَتَّوی

لغوی و فرهنگ نویس ایرانی دربار شاه جهان (قرن11)