جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن مُقَیَّر، علی بن حسین

محدث و مؤلف حنفی عراقی (قرن6و7)

ابن مکتوم، احمد بن عبدالقادر

مفسر، ادیب و فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

ابن مکرّم --> ابن منظور، محمد بن مکرم

ابن مکرم، علی بن حسین

از ملوک عمان (قرن5)

ابن مکی، عمر بن خلف

لغوی، نحوی و خطیب اندلسی (قرن6)

ابن ملّا --> ابن منلا، احمد بن محمد

ابن ملاحمی

عالم معتزلی (قرن6)

ابن ملجم، عبدالرحمن

از خوارج، قاتل حضرت علی (ع) (قرن1)

ابن مُلَقّن، عمر بن علی

فقیه و محدث و مؤلف مصری شافعی (قرن8)

ابن ملک، عبداللطیف بن عبدالعزیز --> فرشته اوغلو

ابن ملکا/ ابن ملکه --> ابوالبرکات هبة الله بن ملکا بغدادی

ابن مَمّاتی

نام سه نفر از صاحب منصبان عالیرتبه خانواده ای اهل اَسیْوط در اواخر دوره فاطمیان و اوایل دوره ایوبیان (قرن 5-7) - ابوالملیح کاتب و ناظر کل دیوان - مهذّب ابوالملیح زکریاء، دبیر دیوان جیش - اسعدبن مهذّب بن زکریا رئیس دیوان جَیش، نویسنده و شاعر

ابن مُناذِر، محمد

ادیب و شاعر بصری (قرن2)

ابن منجم، یحیی بن علی

موسیقیدان، مورخ و شاعر ایرانی (قرن3)

ابن منجویه، احمد بن علی اصفهانی

محدث ساکن نیشابور (قرن 4)