جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبدالحکیم سیالکوتی

فقیه، محدّث و مفسّر هندی (قرن11)

عبدالحلیم حافظ

خواننده و بازیگر مصری (قرن14)

عبدالحلیم قره یازیجی --> قره یازیجی عبدالحلیم

عبدالحلیم محمود

صوفی، استاد جامع الازهر و مولف آثاری در زمینه عرفان و اخلاق (قرن13و14)

عبدالحمید اول

سلطان عثمانی (قرن12و13)

عبدالحمید بن واسع جیلی --> جیلی، عبدالحمید بن واسع

عبدالحمید بن یحیی --> عبدالحمید کاتب

عبدالحمید دوم

سلطان عثمانی (قرن13)

عبدالحمید کاتب

بنیانگذار سبک "رساله" (نامه نگاری) در زبان عربی در دوره امویان (قرن1و2)

عبدالحی، صالح

خواننده مصری (قرن13و14)

عبدالحی منشی استرآبادی

خوشنویس و نقاش دوره تیموری (قرن8و9)

عبدالخالق غجدوانی --> غُجدوانی، عبدالخالق

عبدالدار بن قصی

از رؤسای قریش و پرده دار کعبه (قرن1)

عبدالرحمان، عایشه --> بنت الشّاطی

عبدالرحمان افندی، حسام زاده

شیخ الاسلام عثمانی (قرن11)