جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عباس، احسان

ناقد و محقق بزرگ عرب (قرن14)

عباس آباد

نام چندین محل در ایران - کاروانسرای متعلق به دوره صفویه در شاهرود

عباس بن ابی الفتوح

وزیر فاطمیان در دوره حکومت الظافر و الفائز (قرن6)

عباس بن احنف

شاعر عراقی (قرن2)

عباس بن عبدالمطلب

عموی ناتنی پیامبر (قرن1)

عباس بن علی بن ابی طالب

برادر امام حسین (ع) که در کربلا به شهادت رسید. - حضور معنوی آن حضرت در فرهنگ عامهء شیعه

عباس بن فِرْناس

منجّم، موسیقیدان، فیلسوف و شاعر اندلسی (قرن3)

عباس بن مأمون

مدعی خلافت در دوره معتصم خلیفه عباسی (قرن2و3)

عباس بن محمد هاشمی

از حافظان حدیث و عالم علم رجال (قرن2و3)

عباس بن مِرداس

شاعر و صحابی (قرن1)

عباس بن ولید

سردار اموی (قرن2و3)

عباس حلمی اول

والی مصر و بانی اعلام تنظیمات (قرن13)

عباس حلمی دوم

خدیو مصر (قرن14)

عباس سروانی

مورخ افغانی تبار عهد اکبرشاه (قرن14)

عباس صفوی

نام سه تن از شاهان صفوی (قرن10و11و12) - عباس اول - عباس دوم - عباس سوم