جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عابس بن ابی شبیب شاکری

از یاران امام حسین (ع) در کربلا (قرن 1)

عَاتِکه بنت زید

شاعره و صحابیه (قرن1)

عاتکه بنت عبدالمطلب

شاعر و عمه پیامبر(ص)

عاج --> فیل

عاجز افغان، لعل محمد

شاعر افغانی (قرن12)

عاج کاری

هنری با بهره گیری از عاج فیل در تزیینات

عاد

قوم قدیم عرب که نامش در قرآن آمده است.

عادت

اصطلاحی به معنای رسم و عرف

عادة الله --> علت و معلول؛کسب (2)

عادل آباد

شهری در ایالت آندراپرادش در هند

عادل النکدی

از شخصیتهای اجتماعی لبنان (قرن14)

عادل بن سلار

"ابوالحسن سیف الدین علی بن سلار" وزیر الظافر خلیفه فاطمی (قرن5و6)

عادلشاه افشار

برادرزاده نادرشاه و دومین شاه سلسله افشار (قرن12)

عادل شاهیان

خاندان ترک حاکم در هند (قرن11)

عادل گرای

از سرداران و دولتمردان عثمانی (قرن10و11)