جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ظهور

اصطلاحی در عرفان اسلامی در مقابل خفا

ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد

شاعر فارسی زبان (قرن10و11)

ظهیر

سند و حکم انتصاب به مقامی حکومتی در مصر و اندلس و شمال آفریقا

ظهیرالدوله

عنوان سه تن از رجال دوره قاجار (قرن13) - محمدقاسم خان، داماد فتحعلی شاه و پدربزرگ ناصرالدین شاه - محمد ناصر خان - میرزا علی خان، فرزند محمد ناصر خان

ظهیرالدوله، ابراهیم خان

نام و لقب دو تن از رجال ایرانی در دوره افشاریه و قاجار - برادر نادرشاه افشار (رجوع شود به افشاریان) - از امیران و فرماندهان دوره فتحعلیشاه قاجار (قرن12و13) - ابراهیم خان، مجموعه، مجموعه ای در کرمان شامل حمام، آب انبار، بازار (به قرن 13) - ابراهیمیه، مدرسه

ظهیرالدوله، گورستان

گورستان کوچکی واقع در دربند بین امام‌زاده قاسم و تجریش در شمال تهران

ظهیرالدین بابر --> بابریان

ظهیرالدین سمرقندی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن6)

ظهیرالدین مرعشی

مورخ و امیر گیلانی (قرن9)

ظهیر فاریابی

شاعر فارسی زبان (قرن6)

ع

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

عابد، علی بن محمد صنعانی

قاضی و مورّخ یمنی (قرن12)

عابد بن حسین

فقیه و مفتی مالکی (قرن13و14)

عابد حسین

عالم هندی و صاحب آثاری درباره سیاست و جامعه مسلمانان هند در قرن بیستم (قرن14)

عابدین پاشا

از رجال دولتی عثمانی که با ترجمه و شرح مثنوی مولوی شهرت یافته است (قرن13و14)