جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طیبیه

شاخه ای از مستعلویه

طیر --> تفأل و تطیر

طیر مشوی، حدیث

حدیثی از پیامبر (ص) در فضیلت امام علی (ع)

طیس

بندری در خلیج چاه بهار

طیسفون --> تیسفون

طیف الخیال

یکی از موضوعات شعر عربی کهن

طَیلَسان (1)

نوعی لباس، که بر روی عمامه و شانه ها و دوش می افکنده اند.

طیلسان (2) --> طوالش

طیمانی، عبدالله بن محمد

عالم شافعی مصری (قرن8و9)

طیمائوس --> جوامع الطیمائوس فی العلم الطبیعی

طین

(طینه) به معنی خاک، اصطلاحی قرآنی

ظ

از حروف الفبایی فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

ظافر باعداء الله --> ظافر بامرالله

ظافر بامرالله

"ابومنصور اسماعیل بن عبدالمجید" دوازدهمین خلیفه فاطمی مصری (قرن6)

الظاهر

از اسماء الحسنی