جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طویل، حمید بن ابی حمید

تابعی و محدث بصری (قرن1)

طویله (1)

شهری و ناحیه ای در جنوب شبه جزیره عربستان

طویله (2) --> لاری

طه، سوره

بیستمین سوره قرآن

طه، علی محمود

شاعر مصری (قرن13و14)

طه، محمود محمد

نظریه پرداز مسلمان، بنیان گذار و رهبر جنبش سیاسی - مذهبی الاخوان الجمهوریین در سودان (قرن14)

طهارت

پاکی و دوری از آلودگیهائی که در شرع معین شده است.

طه باقر

باستان شناس و مورخ عراقی (قرن14)

طه حسین

نویسنده و از پیشگامان جنبش نوگرایی مصر(قرن14)

طهران --> تهران

طهرانی، ابوبکر

دیوانی و مورخ دربار ترکمانان قراقویونلو و آق قوینلو و مولف کتاب تاریخ دیاربکریه(قرن9)

طهرانی، سید جلال الدین

مورخ و منجم صاحب گاهنامه (قرن14و15)

طهرانی، محمد حسین

نستعلیق نویس دوره قاجار (قرن13)

طهطاوی، احمد بن مقر

فقیه حنفی

طهطاوی، رفاعه رافع

نویسنده مصری و از بانیان نهضت زبان عربی جدید (قرن12و13)