جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طوپال عثمان پاشا --> توپال عثمان پاشا

طوپقاپی سرای

قصر و موزه و کتابخانه‌ ای مهم در استانبول

طور

- طور سینا یا کوه سینا در شبه جزیره سینا - طور زیتا یا جبل التور یا جبل زیتون در اورشلیم - تپه ای که مسیح با هوادارانش صحبت کرد، محل دیرالطور و دیرالتجلا

طّور، سوره

سوره پنجاه و دوم قرآن

طوران

نام قدیمی ناحیه ای در بلوچستان

طُورسُون بیگ

مورخ عثمانی، با تخلص لبیبی (قرن9و10)

طورعَبدین

ناحیه ای در شمال بین النهرین

طورغای

شهر و رودی در قزاقستان

طورغُود علی پاشا

دریازن ترک (قرن9)

طوری، عبدالقادر بن عثمان

فقیه و ادیب حنفی مصری (قرن11)

طوس

ناحیه ای در خراسان

طوسون، عمر --> عُمَر طوسون

طوسی، ابوعلی

فقیه و محدّث ایرانی (قرن6)

طوسی، خواجه نصیرالدین

فیلسوف، متکلم و ریاضیدان شیعی ایرانی (قرن6و7)

طوسی، شرف الدین

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن7)