جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طَلَبیره

شهری در اندلس در کنار رود تاجه

طلحة الطَلَحات

"طلحة بن عبدالله" از والیان بنی امیه (قرن1)

طلحة بن عبیدالله

صحابی رسول اکرم(ص)و از سران جنگ جمل

طلحة بن مُصَرّف

مقری و محدث کوفی (قرن1و2)

طلسم/ طلسمات

نوشته‌ای از کلمات و اشکال و ارقام و جداول؛ از علوم غریبه

طلعت پاشا

صدراعظم عثمانی، از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی در امپراتوری عثمانی و مسئول قتل عام ارامنه در این کشور (قرن13و14)

طلق

نوعی سنگ بسیار نرم که لمس آن مانند صابون یا چربی است و نیکل و آلومینیوم در آن وجود دارد.

طُلقاء

در اصل به معنای آزادشده از بردگی یا اسارت است، ولی در اصطلاح به اهالی مکه اطلاق می شود که پس از فتح مکه، آزادشده پیامبر اکرم شدند.

طَلَمَنکی، احمد بن محمد

محقق علوم دینی، قرآن و الهیات اهل اندلس (قرن4و5)

طُلَیحة بن خویلد

از مدعیان پیامبری در زمان رسول اکرم و پس از وفات ایشان

طُلَیطُلَه

شهری در اندلس، در ایالت قشتاله و بر کرانه رود تاجه

طلیطلی، علی بن عیسی

فقیه اندلسی (قرن4)

طلیعه --> سپاه

طلیق --> طُلقاء

طمس --> محو و اثبات