جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طَرَفَة بن عبد

شاعر عصر جاهلیت

طرقبه

شهری قدیمی در مشهد

طَرَّکونه

معرب تاراگونا، شهری بندری در شمال شرقی اسپانیا

طِرِمّاح بن حکیم

شاعر عرب (قرن1) (اشخاص دیگری به این نام وجود دارند که در مقاله فقط به آنها اشاره می شود:طرماح الاکبر، طرماح بن عدی بن عبدالله جبیری، طرماح بن جهم طائی -السنبسی-، طرماح بن حکیم بن حکم)

طَری

سکه طلایی که توسط فاطمیان و کلبیان ضرب می شد.

طریحی، فخرالدین بن محمد

از علمای امامیه و صاحب کتاب « مجمع البحرین» (قرن11)

طُریس، عبدالخالق بن احمد

نویسنده، روزنامه نگار و از رهبران و مبارزان نهضت ملی در شمال مغرب (قرن14)

طریف

نام عربی شهری در جنوب شبه جزیره ایبری، ماخوذ از نام فرمانده اولین گروه از مسلمانها که به اسپانیا وارد شدند (قرن1)

طریف، سریه --> طریف

طریف بن مالک نخعی --> طریف

طریقت

اصطلاحی در تصوف و از مراحل و مراتب سلوک

طَسْم

از قبایل قدیم عرب که به کلی از میان رفته اند.

طسوج --> تسوج

طَسّوج

از مقیاسهای اندازه گیری به معنای یک چهارم دانگ

طسوجی، عبداللطیف --> هزار و یکشب