جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

طباطبایی قمی، حسن --> قمی، حاج آقا حسین

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم

از فقها و مراجع تقلید شیعه، صاحب "عروة الوثقی"(قرن13و14)

طباق --> تضاد (1)

طب الائمه

کتابی در احادیث طبی امامان تألیف حسین و عبدالله بن بسطام (قرن4)

طب الرضا --> رساله ذهبیه

طب المنصوری --> المنصوری فی الطب

طب النبوی

مجموعه احادیث پیامبر درباره طب

طبایع الاستبداد --> کواکبی، عبدالرحمان بن احمد

طب دارا شکوه --> عین الملک شیرازی

طبرانی، سرور بن قاسم

عالم نصیری اهل لاذقیه(قرن4)

طَبَرانی، سلیمان بن احمد

محدث و مؤلف شامی (قرن3و4)

طَبَرخون --> بید

طبردار

منصبی در عثمانی

طبرزد --> نبات

طبرستان

نام سرزمین مازندران در مآخذ اسلامی که از شمال به دریای خزر از جنوب به سلسله جبال البرز، از شرق به جرجان و از غرب به گیلان محدود بود. - طبری، گویش : از گویشهای باستانی منطقه خزر