جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ضیاءآباد --> تاکستان

ضیاء اصفهانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن10و11)

ضیاء الحق

"محمد ضیاءالحق"، رئیس جمهور نظامی پاکستان (قرن14)

ضیاءالدین راوندی --> راوندی، فضل الله بن علی

ضیاءالدین عراقی، علی بن محمد --> عراقی، آقا ضیاء الدین

ضیاءالدین مارانی --> مارانی، عثمان بن عیسی

ضیاء الدین مقدسی --> مقدسی، محمد بن عبدالواحد

ضیاءالدین نخشبی --> ضیاء نخشبی

ضیاء الذاکرین

از خوانندگان دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن14)

ضیاءالرحمان

نظامی، سیاستمدار و رئیس جمهور بنگلادش (قرن14)

ضیاءالسلطنه

شاه بیگم، دختر فتحعلی شاه، خطاط، نقاش و شاعر ایرانی (قرن13)

ضیاء پاشا

نویسنده و شاعر مشهور دوره تنظیمات (قرن13)

ضیاء پور، جلیل

نقاش ایرانی، مورخ هنر و محقق هنرهای سنتی (قرن14)

ضیاء خجندی

شاعر فارسی زبان (قرن6و7)

ضیاء گوک آلپ --> گوک آلپ، محمد ضیاء