جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ضَرَیَبه --> مالیات

ضریح

اتاقک چوبین و فلزی مشبک از مس و نقره که بر مزار امام یا امامزاده می سازند.

ضریر، مصطفی

شاعر، نویسنده و مترجم آثار عربی به ترکی (قرن 7)

ضریر علوی، عبدالملک بن محمد

فقیه و مدرس مالکی در مغرب (قرن14)

ضَریّه

قریه و واحه ای در نجد

ضعیف

اصطلاحی در علم حدیث و نیز نام نوعی از کتابهای حدیثی و رجالی

ضَفیر

طایفه ای در جنوب عراق

ضلالت --> هدایت

ضَمان

اصطلاح حقوقی- فقهی به معنی متعهد یا ملزم بودن به تادیه مالی یا انجام دادن امری - مباحث مربوط به ضمان طبیب

ضمان (اصطلاح مالی) --> بیت المال

ضمان دَرَک

اصطلاح فقهی و حقوقی

ضمدی، عبدالعزیز بن محمد

محدّث و قاضی زیدی یمنی (قرن11)

ضمّه --> اِعراب

ضمیر

اصطلاحی در دستور زبان فارسی و عربی

ضمیری اصفهانی، کمال الدین حسین

شاعر عهد صفوی (قرن10)