جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صولی، ابوبکر

ادیب و مورخ عرب (قرن4)

صومای

ناحیه ای کردنشین در ایران، نزدیک مرز ترکیه

صومعه --> دَیر

صومعه سرا

شهر و شهرستانی در استان گیلان

صومنجو بابا

از بزرگان طریقت صفویه در آناتولی (قرن9)

صویره

یا موگادور، شهری در مراکش در ساحل اقیانوس اطلس

صَهاربُخت بن ماسرجویه --> ماسَرجَوَیه

صهبای قمی، محمد تقی

شاعر ایرانی (قرن12)

صهبای وابکندی

شاعر تاجیک (قرن12)

صهبایی دهلوی، مولوی امام بخش

شارح چند کتاب فارسی (قرن13)

صَهرَشتی، سلیمان

فقیه امامی (قرن5)

صُهَیُب بن سِنان

صحابی، محدث (قرن1)

صَهیون

قلعه ای در شمال سوریه

صهیونیسم

نهضتی سیاسی و ملی گرا با هدف اتحاد مجدد یهودیان جهان با میهنی واحد

صیاد شیرازی، علی

از فرماندهان ارشد ارتش در هشت سال دفاع مقدس (قرن14)