جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صفوان جمّال

از اصحاب امام کاظم (قرن2)

صفوانی، سلمان صالح

روزنامه نگار، نویسنده و فعال سیاسی عراقی (قرن14و15)

صفوانی، محمد بن احمد

از ثقات شیعه امامیه و از شاگردان کلینی (قرن4)

صفوت، داریوش

نوازنده سنتور و سه تار و از اساتید موسیقی ایرانی (قرن 14)

صفوة الصفا

کتابی تاریخی در مقامات شیخ صفی الدین اردبیلی (قرن8)

صفوی، عیسی بن محمد

عالم شافعی و متصوف اهل هند(قرن10)

صفویان

سلسله ای از پادشاهان ایران (قرن10تا12) - هنر و معماری (مقاله مستقلی با عنوان ساختار اقتصادی نداریم)

صُفه (1)

اصطلاح معماری

صُفّه (2) --> اصحاب صفّه

صُفّه، مؤسسه

مرکز تعلیم مذهبی به مبارزان جوان در اندونزی

صفی الدین اردبیلی

عارف و صوفی معروف ایرانی(قرن 8)

صفی الدین ارموی

موسیقی دان بزرگ ایرانی (قرن7)

صفی الدین حلی

شاعر و ادیب عراقی (قرن7و8)

صفی پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم --> منتهی الارب فی لغة العرب

صفیة القرشیه

"صفیه بنت عبدالمطلب" عمه پیامبر (ص) و صحابی