جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صفدر جنگ، میرزا محمد مقیم

دومین نواب یا حاکم اوده پس از عهد مغول (قرن12) - صفدر جنگ، آرامگاه: آرامگاه بزرگی در شهر دهلی از دورهء گورکانیان

صَفَدی، حسن بن ابی محمد

از حکمرانان عهد ملک ناصر، سلطان مصر (قرن7)

صفدی، خلیل بن ایبک

ادیب و مورخ فلسطینی (قرن8)

صِفْر --> عدد/ عددنویسی

صَفَر

دومین ماه در تقویم هجری قمری - روایات و احکام

صفر، محمد البشیر

از رهبران نهضت اصلاحگرایی تونس (قرن13و14)

صُفْرو

شهری در شمال مراکش

صفروف، علیقلی خان --> آذربایجان، نشریه

صُفریّه

از شاخه های مهم خوارج

صفوالغنائم --> انفال؛خُمس؛غنیمت

صَفْوان البَجَلی --> صفوان بن یحیی

صفوان بن ادریس تجیبی --> تُجیبی، صفوان بن ادریس مُرسی

صفوان بن صفوان انصاری

شاعرعرب (قرن2و3)

صَفْوان بن مُعَطّل

صحابی پیامبر اکرم (ص) (قرن 1)

صفوان بن یحیی

از بزرگان محدثان شیعه، از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام (قرن2)