جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صَعْصَعَة بن صُوحان

از یاران علی (ع) در صفین (قرن1)

صَعْصَعَة بن ناجیه

از بزرگان و نیکمردان در جاهلیت و اسلام

صُعلوک

راهزن، فقیر و درویش - معانی مختلف - صعلوک در دوران پیش از اسلام - مخضرمون و صعلوک در زمان بنی امیه - صعلوک در دوره عباسی - شعر صعالیک

صعلوکی

خانواده ای از قانون دانان متنفذ نیشابور (قرن4) - ابوسهل محمد بن سلیمان - ابوطیب صعلوکی

صَعید

نام مصر علیا که از جنوب قاهره تا آبشار آسوان ادامه دارد.

صغاد --> آباده

صغانیان --> چَغانیان (1)

صُغد --> سُغد

صغیر --> احکام الاولاد

صُغَیْر، علی بن محمد

قاضی و مفتی و مؤلف مالکی مغربی(قرن8)

صغیر و کبیر، اصل --> جفت طوسی

صفّ

اصطلاحی در امور نظامی و نوعی سازمان اجتماعی در شمال آفریقا

صف، سوره

شصت و یکمین سوره قرآن

صفا، ذبیح الله

ادیب، محقق و نویسنده ایرانی (قرن13و14)

صفات جلال و جمال --> صفات خدا