جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صدیقی، غلامحسین

جامعه شناس و از وزرای دولت اول و دوم(قرن14)

صدیقی، کلیم --> کلیم صدیقی

صراط

اصطلاح قرآنی و حدیثی - بررسی تفسیری و حدیثی و کلامی تاویلهای عرفانی درباره صراط

صرافی

داد و ستد انواع پول - واژه شناسی و تطور معنای اصطلاحی - کارکردهای اصلی و فرعی، اهمیت حرفه در نظام بازار - امکانات و ملزومات کار(دکان، صندوق و ...) - توانایی ها، مهارت ها و نحوه کارآموزی - سطح درآمدی و جایگاه طبقاتی، ترقی عمودی و افقی - پرستیژ و جایگاه اج

صربستان

بزرگترین و مهمترین جمهوری یوگسلاوی

صرخد --> صَلخَد

صرصری، سلیمان بن عبدالقوی

فقیه و مؤلف حنبلی عراقی (قرن7و8)

صرف (1)

تعویض پول، طلا یا نقره، احکام آن در فقه

صَرف (2) --> تصریف

صرفه

اصطلاحی در علم کلام مرتبط با اعجاز قرآن

صرّوف، یعقوب

متفکر، مترجم و روزنامه نگار لبنانی(قرن13و14)

صریع الغوانی

شاعر غزلسرای عرب (قرن2و3)

صَری کورز

فقیه و قاضی عسکر عثمانی (قرن10)

صَعْدَه

شهری در شمال غربی یمن، مرکز محافظه ای به همین نام

صَعصعة بن سَلاّم

خطیب و فقیه قرطبه پیرو مذهبِ اوزاعی (قرن2)