جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صحیفه

عنوانی عام برای نام برخی از کتاب ها

صحیفه بانو

بانوی نقاش هندی (قرن10)

صحیفه سجادیه

کتاب دعایی مشهور از امام سجاد (ع)

صخربن عمرو --> خَنساء

صداپیشگی

فن قرار دادن صدای مناسب بر روی شخصیتهای یک فیلم یا کارتون

صدارت --> وزیر؛صدراعظم؛صدر(1)

صداق --> مَهر

صداقت --> صدق

صدام حسین

آخرین رئیس جمهر بعثی عراق، جنایتکار و برپاکنندۀ جنگ تحمیلی عراق با ایران(قرن 14 و 15)

صدر(1)

از مناصب مهم در برخی دوره های تاریخی و از مناصب دینی در عصر صفویه (گروه فقه برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، اما فعلا امکان حذف مقاله از برنامه دریچه وجود ندارد8/12/91)

صدر(2) --> قلب (2)

صدر، امام موسی

مؤسس جنبش امل، روحانی و رهبر شیعیان لبنان (قرن14)

صدر، خاندان

نام شاخه ای از سادات که عالمان و شخصیت های موثری از این خاندان برخاسته اند (قرن13) - آمنه صدر

صدر، سید اسماعیل

از مراجع تقلید، شاگرد برجسته میرزای شیرازی (قرن13و14)

صدر، سید حسن

عالم امامی، مؤلف کتاب "تأسیس الشیعه لعلوم الاسلامی"(قرن14)