جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صحت، عباس

شاعر آذربایجانی (قرن13)

صحّت و فساد

اصطلاح فقهی، اصولی

صحرا (1)

- اصطلاح جغرافیایی - بحث درباره صحراهای گوناگون

صحرا (2)

صحرای بزرگ یا صحرای آفریقا، صحرای گسترده ای در شمال افریقا و وسیعترین کویر جهان - معماری

صحرای غربی

ناحیه ای در شمال غرب آفریقا که مورد مناقشه مراکش و اسپانیا است.

صُحُف

نام عام کتب آسمانی در قرآن

صحف ابراهیم --> خلیل، علی ابراهیم خان

صحن

از اجزای اصلی مسجد

صحنِ ثَمان

"مدارس ثمانیه"عنوانی برای هشت مدرسه که توسط سلطان محمد دوم، پادشاه عثمانی بنیان گذارده شد (قرن 9).

صحنه

شهرستان و شهری در استان کرمانشاهان

صحو و سکر --> سُکر و صحو

صحیح

اصطلاحی برای کتب حدیث و نیز نوعی از حدیث

صحیح بخاری --> بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل

صحیح مسلم

یکی از کتاب های شش گانه حدیث نوشته مسلم نیشابوری (قرن 2-3)

صحیفة الرضا

کتابی مشتمل بر ادعیه و کلمات امام رضا (ع)