جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صایغ، انیس

نویسنده و اندیشمند فلسطینی (قرن14)

صایغ، توفیق

شاعر مسیحی (قرن14)

صائن الدین علی ترکه اصفهانی --> ترکه اصفهانی، خاندان

صائین قلعه (1) .

شهری در شهرستان ابهر در استان زنجان

صائین قلعه (2) --> شاهین دژ

صبا، ابوالحسن

نوازنده و موسیقیدان ایرانی (قرن14)

صبا، فتحعلی خان

شاعر بزرگ ایرانی (قرن12و13)

صبا، محمود خان

شاعر و نقاش ایرانی (قرن13و14)

صباح

ایالتی در شمال جزیره برنئو

صباح، آل --> آل صبّاح

صباح، دعا

دعای منتسب به حضرت امیر که پس از نماز صبح خوانده می شود.

الصباح، مجموعه --> کویت (کشور)

صباح الدین

معروف به "پرنس صباح الدین"، متفکر سیاسی ترک، جامعه شناس و از رهبران ترکهای جوان (قرن13)

صباح الدین علی

داستان نویس و نویسنده ترک (قرن13و14)

صباحی، گنجعلی

داستان نویس و منتقد ادبی آذربایجانی (قرن14)