جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شین واری، امیر حمزه --> امیرحمزه شین واری

شینیز --> سینیز

شیواجی --> مَراتهه ها

ص

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

صابر ترمذی --> ادیب صابر ترمذی، شهاب الدین

صابر طاهرزاده، علی اکبر

شاعر و طنزپرداز برجسته آذربایجانی (قرن13)

صابری فومنی، کیومرث

نویسنده، پدر طنز نوین ایران (قرن14)

صابون

ماده ای پاک کننده که از جوشاندن چربیها و روغنها با یک ماده ی قلیایی بدست می آید.

صابونی، احمد بن محمود

متکلم ماتریدی، صاحب الکفایة فی الهدایة (قرن6)

صابونی، اسماعیل بن عبدالرحمان

محدث، خطیب و واعظ نیشابوری(قرن5)

صابونی، محمد علی

مفسر عربستانی، صاحب روائع البیان (قرن 14)

صابی، ابواسحاق --> صابی، خاندان

صابی، خاندان

خاندانی از فضلا و دانشمندان و اطبای بغداد (قرن4و5) - ثابت بن قره (مدخل مستقل دارد) - سنان بن ثابت (مدخل مستقل دارد) - ابراهیم بن سنان (مدخل مستقل دارد) - ثابت بن سنان (مدخل مستقل دارد) - ابن زهرون، ثابت (مدخل مستقل دارد) - هلال بن ابراهیم بن هارون - ابواس

صابئین

نام قومی با دین و زبان و خط خاص در بین النهرین - بحثهای کلامی و قرآنی

صاچاقلی زاده، محمد افندی

عالم عثمانی، صاحب آثاری در علوم قرآنی، کلام، منطق، فقه و تصوف (قرن12)