جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیشکلی، ادیب

فرمانده نظامی، رهبر کودتای نظامی در سال 1949و رئیس جمهور سوریه (قرن13و14)

شیشه/ شیشه گری

نام عمومی دسته ای از مواد و نیز صنعت شکل دادن به سنگ سیلیس به کمک حرارت - هنر و صنعت ساخت ظروف و اشیاء از شیشه

شیطان

لفظ عربی که به هر فرد متکبر و سرکش از جن و انسان و حیوان، خاصه به هر موجود فوق طبیعی و منشا شرّ اطلاق می شود. - در قرآن

شیطَرَج

گیاهی دارویی

شیعه

از مذاهب دین اسلام

شیفته، محمد مصطفی خان

شاعر و نویسنده اردو زبان هندی(قرن13)

شی فنگ بائو، قیام

از قیامهای مهم مسلمانان مناطق گنسو و نینگ شیا علیه دودمان چینگ (قرن12)

شیل

شهرت "جاستین"، وزیر مختار انگلستان در ایران در دوره ناصرالدین شاه، و همسر وی "مری لئونورا" نویسنده کتاب "خاطرات شیل"(قرن13)

شیلات

- تاریخچه تأسیس و تشکیلات آن در ایران - اقدامات و فعالیتها

شَیْماء السعدیه، بنت الحارث

خواهر رضاعی پیغمبر (ص)

شیمکنت --> چیِمکِنت

شیمل، آن ماری

شرق شناس آلمانی، متتبع در آثار عرفای ایران و هند و دارای تألیفاتی درباره مولوی و شمس (قرن14)

شیمی، محمود

شیمی دان و پزشک ایرانی (قرن14)

شین جیانگ --> سین کیانگ

شیندَند --> سبزوار (1)