جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیروان (1)

شهر و شهرستانی در خراسان

شیروان (2) --> شروان (1)

شیروانلو، فیروز

منتقد هنری، طراح، ویراستار کتاب، از بنیانگذاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(قرن14) - در صورت موافقت آقای طارمی مصوب می شود-

شیروان و چرداول

شهرستانی در استان ایلام

شیروانی، زین العابدین

شاعر و عارف (قرن12و13)

شیروانی، یحیی

سرسلسله طریقت خلوتیه (قرن 9 )

شیر و خورشید

نشان ایرانیان با کاربردهای مختلف - بررسی پرچم و سکه و درجه های نظامی

شیر و خورشید سرخ، جمعیت --> جمعیت هلال احمر

شیرودی، علی اکبر

خلبان شهید هوانیروز (قرن14)

شیرین بیان

گیاهی با خواص دارویی

شیرین و فرهاد --> خمسه (2)

شیرینی

ماده غذایی که ماده اصلی آن شکر یا پودر قند یا قندهای مصنوعی باشد.

شیز

شهری باستانی و آتشکده ای در محل کنونی تخت سلیمان در ایران

شَیزر

شهری در شمال سوریه، کنار رود العاصی

شیزری، عبدالرحمان بن نصر

قاضی شافعی (قرن6)